Jump to navigation

Ursprungsfolkens religioner

«  »

sida 8 

Textrutan: File:Ilias 11, 632-637 in der Handschrift v. Bernhard Nerlius.JPG

Ur-folken levde för mycket, mycket länge sedan. De kallas också ursprungsfolken. 

â–º Ett längre ord för urfolk är…

 

Ett urfolk är en folkgrupp som har levt på samma plats genom årtusenden. Somliga urfolk finns kvar än i våra dagar. Tre saker skiljer ett urfolk från ett grannfolk: De har en egen kultur, ett eget språk och egna seder.

â–º Vilka tre saker skiljer ett urfolk från andra folk?

 

 

 

 

Urfolken var naturfolk. De samlade in frukt, bär och växter. De fiskade och jagade djur. Många bodde i tält. Det var praktiskt. Man flyttade ofta för att hitta bättre jaktlycka någon annanstans. Då tog man med sig tältet.

â–º Varför flyttade man?


↑ Samer framför kåta (tält) ↑

 

1 Urfolken bor i mycket olika miljöer på olika håll i världen. Ändå har de mycket gemensamt för att de lever nära naturen.

â–º Vad har urfolken som bor i mycket olika miljöer gemensamt?