Jump to navigation

Etik

Sinneslag/ Plikt/ Konsekvens

Sinnelagsetik:

Jag går efter det som "känns rätt". Välvilja är viktigt.   

Viktigaste är avsikten bakom en handling.
Goda avsikter och en god hjärta är allt.

Pliktetik

Jag följer lagar, bestämmelser, Gud, förnuftet, min egen samvete.

  

Vad motiverar reglerna?
Är just dessa regler de rätta?

Konsekvensetik:

Jag gör det som ger bästa effekterna.

 

Man måste gör en samlade bedömning. Till exempel: "visst är det bra att vara ärlig, men det skadar inte att fundera lite över vilka konsekvenserna blir om man vräker ur sig sitt hjärtas mening. Och ofta finns det flera sanna svar på en fråga, man måste inte välja just det som sårar mest." (Elin Sandström 13 apr 2006)


Etiska problem

förkortad

1. Dödsstraff.

2. Köttätande. Under vilka omständigheter kan djur användas som mat?*

3. Djurförsök. Under vilka omständigheter kan djur användas i forskning?

4. Narkotikapolitik. Vad talar för och emot drogliberalisering.

5. Kostvanor och livsstil. Vilket ansvar har man för sin hälsa?

6. Homosexuellas rätt att adoptera barn.

7. Abort.

8. Ska odemokratiska rörelser tillåtas? Till exempel rasistiska partier?

9. Lögn och sanning. Finns det vita lögner? Vilka skyldigheter har man att tala om sanningen för andra?

10. Stöld. Finns det tillfällen då stöld kan försvaras?


More info:
 • Alla vårans etiska skyldighet att värna om naturen 
​ • "Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial"
 • Animals have souls

Värderingar: vad är rätt/fel, vad är rättvisa

källa

Det område som behandlar frågor om vad vi tycker är rätt eller fel, hur vi ska leva och vara mot varandra kallas för etik. Religionerna världen över har under en lång period utvecklat en etik som påverkar våra värderingar i flera frågor än idag. I samband med den snabba tekniska utvecklingen i dagens samhälle stöter vi ständigt på nya etiska problem. Ett exempel är om vi ska ha rätt till att få bestämma kön och arvsanlag på våra barn vid konstgjorda befruktningar.

1. De tio budorden i bibeln är en uppsättning etiska regler. Läs och rangordna dem enligt er uppfattning. Vilka regler värderar ni högst? Vilka värderar ni mindre? Finns det regler som ni anser är onödiga? Saknar ni några regler?

2. Undersök vilka etiska regler som finns i hinduismen och buddhismen och jämför med de tio budorden i bibeln.

3. Ska man agera för sin egen vinnings skull eller för allas bästa? Utveckla och motivera!

4. Att ljuga anser de flesta är fel. Men är det alltid fel att ljuga? Finns det situationer då det kan vara rätt att ljuga? Förklara.

5. Välj ett etiskt problem. Ta reda på fakta om problemet och vilka argument förespråkarna och motståndarna har. Vilken uppfattning har ni?