Jump to navigation

Judendom

         

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

Instuderingsfrågor inför provet den 9 maj om judendom:
Lätt omarbetade version 4 maj

 • Alla provfrågor finns i detta häfte. Men bara 5 av frågorna kommer på provet.
 • GT = Gamla testamentet (den äldsta delen av Bibeln).
 • Obs! Inom parentes () finns sanna ledtrådar/ extra info. De är inte med på provet.


​Läs nedan och öva online: Öva alla, i ordningÖva 5 i taget

 

 1. Vilka påståenden om GT (Gamla testamentet) stämmer?

  • Judendom är en mycket gammal religion.

  • GT berättar om judarnas allra tidigaste historia.
  • Många av GT:s traditioner var redan spridda (innan de skrivs ner i Bibeln).
  • Många av GT:s berättelse var redan spridda (innan de skrivs ner i Bibeln).
  • GT (Gamla testamentet) är den nyare delen av Bibeln.
  • Judar tror på Gamla testamentet men inte på Nya
  • Judar tror på Nya testamentet men inte på Gamla
  • Judar tror på både testamenten
  • Nya testamentet är helig inom judendom
    
 2. GT kom med nya idéer. Alla följande idéer förutom...

  • rika som fattiga ska få studera
  • rika och fattiga ska få vård (sjukvård - nu för tiden hos vård-centralen)
  • alla ska få sin sak provat enligt lagen
  • man ska hjälpa sin nästa
  • tiden går runt, allt nytt är gammalt
    
 3. Vilka påståenden om Messias stämmer?

  • Många människor hoppas på en hjälte som ska komma för att rädda världen.
   (Så säger man inom hinduism, buddhism och de abrahamiska religionerna.)
  • I judendomen kallas denna person Messias.
  • I judendomen är Jesus den Messias som ska rädda världen.
  • Judar tror att Messias har kommit
  • Judar tror att Messias har inte kommit än
  • Judar tror att Messias kommer aldrig
     (I Gamla testamentet står det att Messias ska komma i framtiden.)
    
 4. Vilka påståenden om skapelsen stämmer? (enligt GT)
   
  • En skapelse-berättelse är en berättelse om hur allt skapades.
  • Gud skapade livet. På sex dagar.
   Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är att Gud skapade livet.
  • Gud skapade livet. På sex dagar.
   Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är hur många dagar det tog.
  • Gud skapade livet. På sex dagar.
   Huvudpoängen av denna skapelseberättelse är hur Gud skapade djuren.
  • På den sjunde dagen vilade Gud (enligt GT). Den sjunde dagen kallas sabbaten.
    
 5. Vilka påstående finns i Bibeln?

  • I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
  • Jorden var öde och tom. (Fanns inget där.)
  • Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.
  • Gud såg att ljuset var av ondo (skadligt).
    
 6. Vilka påståenden om Adam och Eva är sanna?
  ( Adem och Hawwāʾ)
  (UK flag Adam & Eve
   

  (Tidiga människor sågs som barn:
  först okunniga men lyckliga i trädgården.
  Sedan lärde de sig bättre och fick gå ut i  världen med alla dess bekymmer.)

   

  • Enligt GT, skapade Gud himlarna,
   jorden och människorna.
  • Enligt GT var Adam och Eva de första människorna.
  • Enligt GT var Adam och Eva lyckliga
   i paradiset. (I den trevliga Edens trädgård.)
  • de kastas ut för att de hade ätit förbunden frukt (Förbjudet för att det kom från Kunskapens träd.)
  • Forskare håller med om att vi alla har en gemensam förmoder, men säger att hon bodde i Afrika långt tidigare.
 7. Vilka av följande  påståenden om Sabbaten stämmer?

  • Dagen då man vilar (tar det lugnt) kallas sabbaten.

  • Än idag vilar judar på sabbaten.
  ← (Brödet som man äter vid sabbaten.)

  • På vilodagen får man inte jobba. Inte ens tända ljus.

  • den börjar varje måndag kväll och fortsätter i ett dygn

  • den börjar varje fredag kväll och fortsätter i ett dygn

  • då umgås bokstavstrogna med sina familjer

  • då går man till synagogan

  • då åker många ortodoxa judar till en park för att ha en picknick
   
 8. Vilka påståenden om Ortodoxa judar stämmer?


  (De ortodoxa menar att
  de tio budorden och andra regler
  Moseböckerna m fl ska följas.
  T ex reglerna för sabbaten.
  De äter bara tillåten och rätt 
  tillagad mat = Kosher mat.

  Andra judar tolkar judendomen
  friare och kallas liberala judar.)

  • bokstavstrogna (=håller sig till vad som står skrivet)
  • traditionella (följer gamla dags levnadsregler)
  • renläriga (blandar inte in det moderna samhället)
  • tolkar de heliga skrifterna fritt
  • äter bara kosher mat
  • håller strängt på sabbaten
  • kallas liberala
 9. En synagoga:   1.      X.Stora synagogan i Stockholm 08.JPG      2.
  (Ledtråd 1: Det som är skrivet på synagogan står på hebreiska språket.
   Ledtråd 2: Det finns nåt som liknar en 6-stjärna.)

   
 10. Vilka påståenden stämmer?

  • i Stockholm finns en stor byggnad för judiska gudstjänster
  • judarnas gudstjänst hålls i en kyrka
  • judarnas gudstjänst hålls i en synagoga
  • judiska församlingar har medlemmar (sammanlagt 7 000 i Sverige)
   (Tusentals andra har judiskt ursprung men väljer att inte vara medlemmar.)
    
 11. En judisk pojke blir tonårig. Då firar man. Nu för tiden firas även flickornas konfirmation. Vad kallas festerna?
   
  • Pojkens fest kallas bardisk.
  • Pojkens fest kallas bar mitzva.
  • Pojkens fest kallas candy bar.
  • Flickans fest kallas batman.
  • Flickans fest kallas bat mitza.
  • Flickans fest kallas bat and ball.
    
 12.  Folket byggde ett torn i staden Babel (=Babylon).
   (Den skulle nå ända upp till himlen.)
   Gud tyckte inte om det. Hans reaktion var att hindra
   folket från att bygga vidare genom att skapa förvirring. 
   Alla människor inte längre kunde förstå varandra
    (genom uppdelningen i olika språk?)
 13. Berättelsen om Babels torn har ofta tolkats som en symbol för:
       1. den första skyskrapa     X. människors övermod     2. Abrahams insikt
   
 14. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/K%C3%B6ln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG

   Allt är inte lika heligt. En av följande är inte lika helig som de andra.
   Vilken?
       1. Talmud (levnadsregler mm)
       X. Tanach (den hebreiska bibeln).
       2. Tora (=Moseböckerna, första 5 böcker i GT)
              (Toran skrevs på en pappersrulle och därför säger man: "torarullar".)
 15. Stämmer det? Vilka påståenden om Abraham stämmer (enligt GT)?
   
  Abraham Isaac.jpg
  • Judarnas (och muslimernas) skriven historia börjar med Abraham (2000 f. v. t.).
  • Abraham heter  IbrāhÄ«m  på arabiska. (Liknade på hebreiska.)
  • Abraham var monoteist (=trodde bara på en gud).
  • Abrahams efterkommande skulle få Kannan som hemland (enligt GT). (Kanaans land är idag uppdelat i Israel och Palestina.)
  • Abraham var en stamfar (enligt GT). (Stamfar: den första mannen i den nya släkten. Också muslimer räknar Abraham som sin stamfar.)
  • Gud ingick ett förbund med Abraham ( IbrāhÄ«m). (De hade en över­enskommelse: Judar är Guds utvalda folk. Förbundsfolket, enligt GT.)
  • Judar menar att deras folk har ett förbund med Gud. (Kristendom: förbundet gäller inte längre en folkgrupp. Det gäller alla som tror på Kristus.)
   (Islam: det finns inget utvald folk, utan en utvald religion. Den heter Islam.)
  • Ett tecken på förbundet:
   Abraham och alla hans efterkommande låtar sig omskäras.
  • Ett tecken på förbundet:
   Abraham och hans manliga efterkommande låtar sig omskäras.
  • Ett tecken på förbundet:
   Abraham och hans kvinnliga efterkommande låtar sig omskäras.
 16. Vilka påståenden om Abrahams närmaste släkt stämmer (enligt GT)?

  • Sara och Abraham fick en son, Isak.
  • Isak fick en son, Jakob.
  • Abraham, Isak och Jakob kallas de tre patriarkerna (fäderna).
    
 17.     Vilka är sanna påståenden om Moses (Star of David.svgMoshe  MÅ«sā)?
  File:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg
  • grundade judendomen
  • är dess viktigaste profet
  • Sinai berg och lagtavlorna (tavlor med lagar skrivna på dem)
  • befriade israeliterna ur slaveriet i Egypten (enligt legenden)
  • förde judarna ut ur Egypten (Uttåget kallas exodus. Det ägde rum år 1200 f.v.t.)
  • förde judarna tillbaka till Kanaans land. Förbundet förnyas. (Enligt GT.)
  • skrev ner Moseböckerna (enligt traditionen)
 18. Det finns många synagoger, men bara ett judiskt tempel.
  Alla följande påståenden om templet stämmer förutom...
 • Templet byggs. (Enligt GT för 3000 år sedan.)
  Fler hundra år senare rivs den. 50 år senare byggs den upp igen.
 • Judar var fångna i Babylon (586 f. v. t.). De längtade efter ett eget land.
 • Också det andra templet förstörs (år 70 v. t.). De fick flytta.
  Sedan dess levde de i "diasporan" (utsprida) i andra länder.
 • Den tredje templet byggs färdigt snart.
 • På själva tempelplatsen i Jerusalem ligger idag klagomuren.
  (En jude ber vid klagomuren.)                     

   

 1. Alla följande påståenden om templet stämmer förutom...
   
 2. Vilka påståenden om tron och tillhörighet stämmer (enligt GT)?

  • Judar har tre gudar.

  • Inom judendomen finns en enda Gud. 

   (Han är skapare av allting och upprätthållare och domare av alltet.)
  • Att vara jude innebär att man tillhör sina föräldrar.
  • Är man jude tillhör man ett folk (det judiska folket).

  • Som jude räknas människor som har en judisk mor.

   (Judisk "lag" säger: Släktleden på mammas sida avgör om man är jude.
     Släktleden på mammas sida är också viktigt inom andra uråldriga samhällen.
   )
  • Gud har valt ut det judiska folket för särskilda uppgifter i världen (enligt GT).
    
 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Rabbi_Raskin_with_Rabbi_Metzger.jpg

  En judisk ledare som undervisar om tron kallas:
       1. kantor     X. rabbin     2. präst

 4.  

  Det judiska folket har många regler kring mat.
  Vad kallas den maten som är tillåtet?

 5. Vilka påståenden om maten stämmer?

  • Tillåten och rätt tillagad mat kallas kosher.
  • Det mesta går bra att äta om det är godkänt av en rabbin, även fläsk.
  • Det är kosher att äta en ostburgare.
   (Man får äta både ost och burgare, men inte vid en och samma måltid.)
  • Ortodoxa judar har två uppsättning bestick.
   (En för köttmåltider och en för mjölkmåltider.)
    
 6. Vilka påståenden om levnadsreglerna stämmer? (regler för hur man bör leva)

  • Judendomen har hundratals olika bud (om vad man ska göra)!
  • Tio av buden är de mest kända.
  • Det finns bud om vad man ska göra för Gud.
   (Tro på Gud, inte missbruka Guds namn, hålla sabbaten helig.)
  • Det finns bud om vad man ska göra gentemot människor. (Respektera dina föräldrar. Döda inte. Begå inte äktenskapsbrott. Stjäla inte. Ljuga inte. Var inte avundssjuk. Begära inte sånt som tillhör andra.)
   (Den judiska listan över budord skiljer sig lite från kristna listor som ovan.)
 7. Kryssa för alla påståenden som är sanna (enligt GT):

      • Gud sa hur vi ska leva.
     
      • Gud gav oss ord som kallas budord.
     
      • Gud gav budorden och människor lyder – eller borde lyda.
   
 8. Vilka bär en kippa på huvudet, enligt gamla traditionen?  
       1. män     X. kvinnor     2.både
 9. Kristna har enPortal icon. Muslimer har . Vilken av följande symboler hör till judendom?
  • en sjuarmad ljusstake
  • en halvmåne
  • Davids stjärna
  • Davids pil
  • Davids blomma
 10. Vilka påståenden om firandet stämmer?
   
  • Judarna firar pesach (påsk) till minne av Jesu död och uppståndelse
  • Judarna firar pesach (påsk) till minne av uttåget ur Egypten
  • Den viktigast helgdag (för troende) kallas Yom Kippur.
   (Man fastar tills solen går ned. Man försonar sig med sina ovänner och med Gud.
    Man lovar Gud att försöka bli en bättre människa.)
  • Det finns fler helgtider som judar firar med en fest.
   (Några kallas: Purim, Pesah och Chanukka. Barnen få en snurra , kanske annat.)
  • Ett inslag i många judiska fester är att påminna om det judiska folkets historia.
 11. Sionism är
       1. rörelsen som ville att judarna skulle få ett eget land
       X. rastafari reggaemusik
       2. en ny sport som liknar ett snöbollskrig
   
 12. Vilka påståenden om Palestina stämmer?

  • Innan en judisk stat grundades (år 1948) hade judarna alltid levt i minoritet (mindre grupper).
  • Judar hade varit utspridda i många länder och utsatta.
  • En del av landet Palestina gavs till judar. Så bestämde FN.
  • Efter andra världskriget bildas staten Israel. Omgående bröt krig ut med araber.
  • FN utsåg en svensk man som hette Folke Bernadotte till medlare.
   Han fick de krigande att gå med på en vapenvila (ett krigs-uppehåll).
   Men det håll bara en månad.
   Det fanns judiska terrorister som var emot fred. De mördade honom.
  • Sedan landet grundades har Israel hållet sig inom vissa gränser:
   inom de gränser som bestämdes av FN.
  • Idag bor det miljoner araber i Israel. (1,5 miljoner araber och 6 miljoner judar)
   Eller miljoner judar i Palestina. Beror på hur man ser det.
  • Israel är i konflikt med länder runt omkring, som menar att nykomligen Israel tar för mycket plats — om den judiska staten ska få finnas över huvud taget.
  • Israel menar att Gud har givit landet till judar som nästan alltid har bott där.
 13.  

  ← Templet i Jerusalem är mitt på kartan.
       Staden är helig inom vilka tre religioner?

  • hinduism
  • judendom
  • kristendom
  • islam
 14. Vilka påståenden om araber och arabiska stämmer?
   
  • Araber som bor i Israel utsätts för diskriminering.
  • De flesta araber som bor i Israel vill flytta till grannländer.
  • Israel har två officiella språk: arabiska och hebreiska.
   (Engelska var ett officiellt språk innan Israel grundades, när Storbritannien styrde över Palestina.)
  • Många judar i Israel studerar arabiska som andra språk. (Det stämmer. Och många araber där pratar hebreiska. Det är praktiskt att kunna prata med varandra om man till exempel är arbetskollegor eller ibland släkt. Inlärningen underlättas av att språken är besläktade med varandra.)

    
 15. Judar har bott i många länder. På visa håll har de utvecklat egna bland-språk.
  Exempel: Yiddish (i östra Europa). Ladino (i Spanien).
  Än idag finns de människor som pratar judiska språk.
  Vilket av följande judiska språk är Israels största språk? 
       1. hebreiska     X. yiddish     2. ladino
   
 16. Sedan staten Israel grundades
    (år 1948) har judar...


  • i miljoner flyttat dit från andra länder

  • flyttat dit när de hade det svårt i det gamla hemlandet

  • minskat i antal i många länderna

  alla sökt sig till Israel

 17. Vilka påståenden om freden stämmer?
   
  • En av Israels statsministrar arbetade för fred med länder runtomkring.
  • Den statsminister som arbetade för fred mördades (år 1995) av en arab som inte vill ha fred.
  • Den statsminister som arbetade för fred mördades (år 1995) av en ortodox jude som inte vill ha fred.
  • Sedan den mer fred-vänliga statsministerns död har det gått utför för fredsprocessen.
    
 18. Vilka påståenden om migration stämmer?

  • Judar har släkt i många länder eftersom man var tvungen att fly från förtryckt.
  • De flesta (judar och andra) som flyttar utomlands vill till ett rikare och/eller säkrare land.
  • Länder som många människor flyttar till kallas invandrarländer.
  • Många judar flyttar till samma länder som andra flyttar till, de stora invandrarländerna.
  • Idag bor miljoner judar i USA (5 miljoner i befolkning på 325 miljoner). Och nära en miljon i Kanada, Argentina och Australien (i en befolkning på 100 miljoner).
  • Stora länder: Trots Hitlers gärningar, bor det judar i Europa.
   (Främst i folkrika länder: Frankrike (0,5 av 65 miljoner), Storbritannien (0,3 av 63), Ryssland (0,2 av 143) och Tyskland (0,1 av 82).
    
 19. Vilka påståenden om krig stämmer?
   
  • Miljoner människor dog i historiens dödligaste krig.
  • Historiens dödligaste krig kallas första världskriget.
  • Än idag finns människor vid liv som levde under historiens dödligaste krig.
  • Miljoner tyskar dog i kriget.
    
 20. ”Först kom de för att hämta judarna men jag höjde inte min röst för jag var inte jude.
  Sedan kom de för att hämta kommunisterna men jag höjde inte min röst för jag var inte kommunist. Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket men jag höjde inte min röst för jag tillhörde ingen fackförening. Sedan kom de för att hämta mig och då fanns ingen kvar som kunde tala för mig.”

  Så sa en kristen pastor (präst) i Tyskland. Poängen med denna sanna berättelsen:
       1. nazisterna är luriga
       X. judar ska skyddas för sin egen skulle
       2. man måste stoppa diskriminering innan den växer stort — för då kan det vara för sent
   
 21. Vilka av följande dödades av nazisterna?
   
  • östeuropeer (miljoner)
  • romar ("zigenare"), svarta (hundra tusentals)
  • funktionshindrade (hundra tusentals)
  • homosexuella män
  • politiska motståndare
  • fackföreningsledare
  • pacifister (fredsvän som hellre gå i fängelse än kriga)
  • kyrkliga motståndare och Jehovas vittnen (tusentals)
    
 22. Vilka påståenden om förintelsen stämmer?
   
  • den skiljer sig från andra massmord i historien på grund av mordmetoderna:
      systematiska, industriella och statligt organiserade
  • den skiljer sig från andra massmord ifråga om nazi idéer om ras.  
   (De såg sig själva som en "ras" av härskare, en "härskar-ras".)
  • judar av alla åldrar var hårt utsatta
  • ledaren som låt döda flest judar genom historien hette Hitler
  • bara judar som följde judisk lag dödades
   (Själva ordet förintelsen kommer från tyskan, på engelska: ”Holocaust”)

Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg          Star of David.svg         Star of David.svg         Star of David.svg         Star of David.svg         Star of David.svg         Star of David.svg

         S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?

 

 

S

A

N

T

 

E

L

L

E

R

 

F

A

L

S

K

T

 

?