Jump to navigation

Livsåskådningar (religösa och andra):

Abrahamitiska religioner "Syskonreligionerna"

Judendomen, kristendomen och islam kallas ibland syskonreligioner.  Eller abrahamitiska religioner på grund av arvet från Abraham.

Abraham: anfadern till de tre monoteistiska varldsreligionerna 3'

I nästan varje sak som man ser likheter kan man också se olikheter mellan dessa tre religioner. Mycket hänger på om du själv vill söka efter just likheter eller om du vill söka olikheter. ("Som du sår får du skörda".)

Några likheter och olikheter dem emellan:

 • böcker Det finns likheter och skillnader mellan ¡ Torahn   Bibeln   Allah3.svg Koranen
 • byggnader  ¡ synagogan    kyrkan    Allah3.svg moskén
 • bön  ¡ 3 gånger dagligen   traditionellt 7 ggr, nu ofta 2   Allah3.svg 5 gånger dagligen mot Mecka
 • frihet under ansvar: människan har en fri vilja och är ansvarig för sina handlingar
 • kläder: Ortodoxa killar bär en kippa, en liten mössa. Tjejer täcker sitt hår, till exempel med en peruk. Båda bär lång, täckande kläder.   Man får inte klä hur som helst i kyrkan. Påven, biskopar, präster och nunnor bär speciella kläder.   Allah3.svg Det är vanligt att kvinnor täcker sig. Sättet påverkas av traditioner, av mode, av individuella preferenser och av lagar där sådana finns (i Saudiarabien, Iran, Frankrike).
 • land: Abraham sägs har både ¡  och  Allah3.svg släkt. Nuförtiden vill både släktena bo på samma land. Kan de leva tillsammans genom att dela Palestina i två delar? (Varken detta eller någon annan lösning på konfliken har man kommit överens om.) ("De värsta krigen är inbördeskrig")
 • linjär →: Vi som individer föds, vi lever och vi dör. Och universum skapas, finns och sedan avslutas med de dödas uppståndelse och den slutliga domen. Jämför med hinduism som menar att vi enskilda återföds igen och igen och att alltet har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
 • mat och dryck  ¡ Ortodoxa judar håller kosher, blandar inte kött och mjölk och aldrig äter griskött, häst, hare, skaldjur.   Vissa kristna avstår från kött på fredagar, veckodagen då Jesus korsfästes. Också under 40 dagar inför påsk.   Allah3.svg Kött är OK (halal) om det slaktas på ett speciellt sätt. Äter aldrig griskött, vin och sprit. Dessutom fastan dagtid under Ramadan.
 • mono.teism (= det finns bara 1 gud) (från grekiska: mono = en, ett)  (jämför: monolog = 1 pratar;  monopol = 1 säljer)
 • profeter: Gud uppenbarar sig genom att tala till profeterna Abraham (Ibrahim), Moses (Musa)...  mer info
 • själen efter döden bedöms och straffas eller belönas
 • symboler: judendom: ¡   Kristendom:    islam: Allah3.svg
 • tonåren: ¡ Bar mitzva-fest för pojkar, bat mitzva för flickor.   konfirmationen.   
  Allah3.svg Man börjar utöva religionen som en vuxen.
 • vilodag: 1 varje vecka (islam: fredag, judendomen: lördag, kristendomen: sönddag)
 •  änglar:  (ses som Guds budbärare)
 • Viktigaste olikheterna:
  Jesus¡ en lärd man   Guds son   Allah3.svg en profet
  Tredelad Gud: 1. Fadern skaparen, 2. Sonen frälsaren, 3. Den Helige anden som ger kraft
 1.   (mono = en) (teo = gud) Därför: mono-teism = en gud.
  Jämför: Han har en monoton röst. Den är entonig, enformig.
    Systembolaget har monopol. Det finns bara en säljare.)
    Monorail - det finns bara en järnvägsspår (denna i Tyskland)

 • Mat: Vilka mat kan man bjuda på? (Till exempel: Vilka äter inte griskött?)

Världsreligionerna

Religiösa fester och helgdagar

KristnaVärldsreligionerna

2016: okt-dec  •  2017: jan-marapr-junijuli-septokt-dec

Buddhism

↑ Dalai lama: En andlig ledare och nobelpristagare

Etik

Grekiska och   romerska myter

gudinna Afrodite                               gudinna Venus

 Hinduism 

gud Shiva

Happy HumanHumanism

Humanism betonar varje människans varde och vikten av bildning.

3 betydelser

 1. Den religiösa humanismen accepterar övernaturliga företeelser och skeenden. Pro Christo et Humanitate (för Kristus och mänskligheten).
 2. Sekulära humanismen vänder sig emot religiösa förklaringar av verkligheten. (Sekulär = utan religiös inriktning.)
 3. Ordet humanism också används om humaniora (ämnen som konsthistoria, literatur, philosophy, språk m fl.)
 • Historia: Humanismen växte fram i Antiken och under Renässansen men också  inom judendomen och kristendomen. Inom och utanför religionen.
 • Idag finns Förbundet Humanisterna för sekulära humanister. De arbetar för ett samhälle som är sekulär (=utan religiös inriktning). De och sina syskonorganisationer i andra länder ordnar ”humanistiska konfirmationer" och andra ceremonier. Exempel: Camp Quest (ateistiskt sommarläger i England).
 • Icke-troende

Ateist till fundamentalist

 • Ovanför texterna 1-4 skriv ord som passar som rubrik. (Till exempel: ateist, fundamentalist, sekulariserad, troende.) källa  (Svaren finns längst ner på sidan).
 • 1.___________
  Jag tror absolut inte på någon gud eller någon högre makt. Jag har tänkt en hel del, men jag har kommit fram till at det varken finns något liv efter döden eller någon gud.           
       2. ___________
  Jag brukar inte tänka så mycket över det där med religionen. Vi är inte så religiösa hemma hos mig. Jag läser inte bibeln och vi går inte i kyrkan, utom på julottan för at det är en fin tradition. Men visst händer det at jag funderar över om Gud finns och vad som händer när vi dör.           
       3. __________
  Jag är troende eftersom jag tror 
på Gud. Jag läser Bibeln
 och jag tror på den, men jag tror inte 
att allt som står i den är Guds ord 
och att jag behöver leva 
efter varje regel som står där. Det är ju omöjligt i ett modernt samhälle! Jag tycker att religionen måste anpassa sig till det samhälle vi lever i. Man ska inte blanda ihop tro och politik, tycker jag.           
       4. ___________
  Jag är troende, men jag är också fundamentalist. Jag tror att det som står i Bibeln är Guds ord och att varje regel som står där ska följas av oss som lever idag. Att samhället förändras får inte påverka religionen, då skulle religionen dö ut! Många av oss fundamentalister skulle gärna leva i ett kristet land där ledarna såg till at alla levde efter Guds lagar.

Islam symbol plane2 green.png Islam

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/K%C3%B6ln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG Judendom

Cristo Redentor - Rio de Janeiro, Brasil.jpg Kristendom

Livsfrågor

 • Inledning prezi
 • Livsfrågor, t.ex. vad som händer efter döden, hur jorden och universum kom till, vem jag är och livets mening (människans uppgift och mening på jorden), vad som är rätt och fel, varför det finns ondska.
 • T.ex. Jag är #glad över att vara jag: Jag kanske inte är #perfekt, men jag är #ärlig, #kärleksfull och #glad. Jag försöker inte vara #något som jag inte är och Jag försöker inte att #imponera på andra. För att jag är jag." källa
 • Vänskap

Naturreligioner

Solsymbol

 Ny- och privatreligiositet

Religionsfrihet

 • Religionsfriheten är en av De mänskliga rättigheterna (förkortas MR)
 • Alla har rätt till religion men också rätt att inte välja religion (i Sverige och i de flesta länder). Svenska medborgare fick rätt att inte tillhöra en kyrka under 1950-talet.
 • Världens länder är numera överens om:

 "allas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter... utan åtskillnad på grund av ras, kön, språk eller religion". källa

 • Man får man tycka vad man vill, men inte hota eller uttrycka missaktning (förakt) p.g.a.  religiös övertygelse eller etnisk härkomst, sexuell läggning mm. (Sådant är lagen i de nordiska länderna, Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien och Kanada, m.fl., men inte i USA där yttrandefrihet väger tyngre.)

Traditioner och Ritualer

Äktenskap

Äktenskap har betytt olika saker i olika länder genom historien. Till exempel i Gamla testamentet:

Jul - inte bara för kristna

Patrik Lindenfors, Humanistbloggen, 23 dec 2015

Det nutida julfirandet är en mosaik av hopplockade delar, både äldre och yngre än de kristna inslagen, både inhemska och inlånade:

 • Julskinkan är vikingatida. Tomten är en kombination av den nordiska gårdstomten, ett helgon från nuvarande Turkiet (S:t Nikolaus) och någon sorts Disneyfigur. Hade jag skrivit den här artikeln på 1800-talet hade julklapparna istället delats ut av julbocken, som det nu blivit tradition att elda upp i Gävle.
 • Namnet ”julklappar” kommer sig ur en tradition då man klappade på dörren för att snabbt slänga in ett vedträ eller en halmfigur, inte sällan med ett vidhäftat nid-rim om mottagaren, något som vidareutvecklats till dagens paket under julgranen.
 • Traditionen med klädd julgran har rötter i hednatiden men hämtades i sin nutida form från Tyskland för hundratalet år sedan. Den svenskaste av alla traditioner – det rituella Kalle Anka-tittandet klockan tre – går bara tillbaka till 1960. Och så vidare.
 • Jul och Lucia är helgdagar som hör till årstiden, som hör till oss alla! I den karga nordiska vinternatten behövs högtider som minner om ljus och generositet.

Julen är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende livsåskådning. Om man håller sig till sanningen är Lucia- och julfirande i skolan inga som helst problem. Julfirandet tillhör alla.

"Why Religious Movements Succeed…"

   R Stark in Journal of Contempory Religions (May 1996)

 1. Cultural continuity with conventional faiths
 2. Doctrines are non-empirical
 3. Strict, but not too strick - medium tension with society → growth
 4. Legitimate leaders with adequate authority to be effective

       a. Adequate authority requires doctrinal justification

       b. Member perception of participation → legitimacy
 5. Generate highly motivated volunteers incl. proselytizers
 6. Fertility → mortality
 7. Weak religious competion, unregulated "religious economy"
 8. Strong internal attachments & an open social network, able to maintain & form ties to outsiders
 9. Open front door, open back door
 10. Socialize young sufficiently to minimize defection & appeal of reduced strictness

Mer info

 • Religion (en del av SO). Elever diskutera etik och läser om olika religionerna. Då får de lärar sig att förstå andras tankar och sätt att leva. Kursplanen
 • Hets mot religion
 • Religion and Babies
 • Religion och våld: korstågen, förintelsen, världskrigen, kolonikrigen, slaveritet
 • Flera religioner: TaoismYang →​☯← Ying • Zoroastrism
 • Humor:
  1: The man: "God, how long is a million years?"
        God: "To me, it's about a minute."
        The man: "God, how much is a million dollars?"
        God: "To me it's a penny."
        The man: "God, may I have a penny?"
        God: "Wait a minute."

  2: Praying munk, praying dog (photo)

    3: Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?
        
A: Wet. (Röda havet: Israeliterna flydde men Egypterna drunkade)

 • Ateist
  Jag tror inte på gud.       
       Sekulariserad
  Vi är inte så religiösa hemma hos mig.
       Troende
  Jag tror att religionen måste anpassa sig till det samhälle vi lever i.
       Fundamentalist
  Jag tror att man ska följa varje regel som står i den heliga texten. Jag skulle gärna leva i ett land där ledarna såg till at alla levde efter Guds lagar.

DNA has very little to do with the inheritance of cultural traits (language, religion, life style).