Jump to navigation

Buddhism

Prov 15 dec. För instuderingsfrågor klicka här.

  ← Skrattande Buddha i Vietnam

Buddha

 • För 2500 år sedan i Indien levde en prins.
 • Prinsen hette Siddhartha Gautama.
 • Prisen tröttnade på lyxlivet vid hovet. Han började undra över lidandet i världen.
 • Han sökte svar. Mediterade.
 • Till slut blev han Buddha, den uppvaknade.
 • Buddha är den stora profeten inom buddhism. (Mahayanabuddhister menar att han är bara en av många buddhor genom tiderna.)
 • Buddha kan hjälpa andra att nå upplysning (att nå befrielse, att bli frälst).
 • Buddha är en mycket ovanlig människa. En som kan se världen som den verkligen är. Att allt som vi håller kärt förändras och så småningom försvinner. Och att tycka om det som kommer försvinna skapar lidande.

â–º Frågor:

 • När grundades buddhismen?
 • Vem grundade den?
 • Berätta kort om grundarens liv!

Buddhismens spridning

 • Efter Buddhas död grundades en religion, Buddhism.
 • Buddhism sprids i östra Asien (Japan och Kina och söderut), söderut till Indonesien. Men den är nästan utdöd i Indien.
 • Under senare delen av 1900-talet flyttade somliga buddhister till de stora invandrarländerna söderut (Australien) och över Stilla havet (till Kalifornien).
 • På många håll i västvärlden finns (förutom små och mellanstora grupper av utövare med härstamning i Asien) också västerländska konvertiter.
 • Många européer uppskattar lungnet hos buddhisterna. Stressade stadsbor finner stillhet när de drar sig tillbaka från det vanliga livet. Tar en semester från världen. Kanske delta i en meditation eller gå en kurs i medveten närvaro (engelska: mindfullness). Eller gå på en retreat (ute på landet, tillsammans med andra, under dagar, veckor eller månader). Ibland i ett buddhistiskt eller kristet kloster. (English: men in a monastery, women in a convent or nunnery). Enstaka personer stannar kvar och blir (buddhistiska eller kristna) munkar eller nunnor.
 • (Mer info: Tiotusentals google hits för ordet retreater. • Kristna retreaterBuddhistiska samarbetsråd i SverigeStockholms Buddhistcenter)

â–º Frågor:

 • I vilken världsdel bor de flesta buddister?
 • Somliga går på retreat. Värför gör de så? Vad får dem ut av det?

Buddhism

 • Buddhism räknas ofta som en religion trots att man inte har någon gud.
 • Man söker sig mot upplysning i sitt inre, genom meditation och insikt. Att vända sig utåt ledar ingenstans. Inte heller att offra eller be till gud.
 • 4 sanningar:
  • lidande/otillfredsställelse...
  • orsakas av begär...
  • som kan upphävas...
  • och går att befrias ifrån
 • Människor återföds om och om. Livets mål är att slippa återfödas.
  (= att nå nirvana, befrielsen från återfödelse)
 • En av buddhismens heliga skrifter förklarar hur man ska vara för att nå nirvana.
  (Buddhism har ingen jättekänd helig skrift som Bibeln eller Koranen.)
 • Buddha lärde ut att vägen till nirvana går genom mittens väg, en medelväg.
  (Inte genom extrem förnekelse. Inte heller genom att frossa sig i allt. Istället genom lagom balans.)

â–º Frågor:

 • Varför mediterar en buddhist?
 • Vilka är buddhismens fyra ädla sanningar?
 • Vad betyder nirvana?
 • Vad är livets mål (enligt buddister)?
 • Vad är buddhismens medelväg?

Den åttafaldiga vägen

Ett livssätt för att nå insikt:

 • Vishet
  • Rätt uppmärksamhet (right view)
  • Rätt sinnelag (right intention)
 • Etik
  • Rätt tal (right speech)
  • Rätt handling (inte döda, stjäla, göra sexuella utsvävningar)
  • Leva utan att skada andra varelser (Right Livelihood)
 • Meditation
  • Rätt strävan (lagom starka sinnesrörelser) (right effort)
  • Medvetenhet (mindfulness)
  • Meditation

â–º Frågor:

 • Vad är några av punkterna (i den åttafaldiga vägen)?
 • Vad är symbolen för den åttafalliga vägen (och för buddhism i stort)?
 • 5 regler: För att utvecklas, ska man inte: mörda, stjäla, ljuga, ha olämpligt sex, dricka alkohol.
 • Det finns färre regler än i andra religioner. (Exempel 1: Man ska följa det egna samvetet, även vid val av mat och dryck. Exempel 2: Det finns inga religiösa regler kring äktenskapet.)

Heliga plats

 

 • En stupa är en helig (meditations)plats för buddhister →
  Rik i symbolism.
 • Grand Palace Bangkok.jpg

  Thailands heligaste tempel (ligger i huvudstaden Bangkok. Frank har varit på besök.)
   
 •  
 • File:Sacred lotus Nelumbo nucifera.jpgLotusblomman ses som en symbol för andlig utveckling: Den har rötterna i dyn, växer uppåt genom grumliga vatten och blommar ut i solen och himlens ljus.→


Det finns bodhiträd vid många buddhistiska tempel. Därför att Buddha satt under ett sådant träd när han blev upplyst (enligt legenden). (Bodhiträd är ett slags fikonträd.)

 • En månad varje år är helig. Då fastar många. Många vallfärda till något kloster eller någon boddhisattvas (meditationslärares) grav.
 • Heliga platser finns i många buddhistiska länder. De viktigaste ligger i norra Indien där Buddha levde sitt liv. På liknade sätt finns högtider. Den viktigast högtiden är Buddhas dag. Då firar man hans liv och födelsedag.

â–º Frågor:

 • Vad är en stupa?
 • Lotusblomman är en symbol (inom Hinduism och Buddhism). En symbol för vad?
 • Vad är speciellt med just bodhiträd?
 • Vad gör (många) buddhister under den heliga månaden?
 • Vilken är den viktigaste högtiden?

Theravada (De äldstes skola)

 • Theravada-buddhism finns i syd- och sydostasien
  (Burma, Kambodja, Laos, Thailand och Sri Lanka)
 • Heligt språk: pāli

â–º Frågor:

 • Ange några länder där theravadabuddhismen idag är den största religionen!
 • Buddhismen kan delas in två grenar. Vilka är dessa?

Mahayana (Den stora vagnen)

 • Mahayana-buddhism finns i östra Asien och vidare söderut till Indonesien  (Kina, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam, Singapore, Indonesien)
 • Heligt språk: sanskrit
 • En bodhisattva (enligt mahayana) är en upplyst människa som ägnar livet åt att hjälpa andra att nå upplysning.
 • Diamantvägen (Vajrayana, inkluderande tibetanska buddhism) är en vidareutveckling av mahayana.
 • (Mer info: (Diamantvägen (vajrayanabuddhism)Mahayana buddhistcenterStupa mer infoTibetansk buddhistism)

â–º Frågor:

 • Ange några länder där mahayanabuddhismen idag är den största religionen!
 • Vad gör en bohisattva?
 • Vad är diamantvägen/ vajrayana?

Skillnader mellan Theravada och Mahayana

Buddhas ursprungliga lära Theravada jämförd med den senare, mer allmänreligiöst- och samhällsanpassade Mahayana källa:

Grand Palace Bangkok.jpg
Theravada-
buddhismen

 • Lilla vagnen ( får följa med till Nirvana)
 • Strängt! Svårt att nå Nirvana. Allt ligger hos dig, utan hjälp av andar, gudar eller boddhisatvas
 • Theravada = de äldstas lära (Buddhas ursprungliga lära)
 • Det är bara munkar och nunnor som kan nå Nirvana
 • Det finns bara en Buddha
 • Buddha är ingen gud
 • Buddha är mer som en inspirationskälla
 • Vägen till Nirvana är logiskt beskriven
 • Det finns inga gudar (som kan hjälpa dig)
 • Man kan bara hjälpa sig själv (inte få hjälp av gudar genom böner)
 • Följa reglerna! Ingen förlåtelse för misstag
 • Karman ser allt och räknar ihop dina ”synder”
 • Karman är helt opersonlig (inte som en själ)
 • ALLT är ens eget ansvar
 • Nirvana är ett tillstånd, inte ett paradis
 • Meditation: vägen till nirvana